Financieel plan

Gewijzigd op Tue, 02 Aug 2022 om 11:19 AM

18 april 2022

 • Optie toegevoegd om elke cel in de Balans, Resultatenrekening en Kasstroom aanpasbaar te maken

21 maart 2022

 • Optie toegevoegd om de datum aan te passen van inbreng in natura

9 maart 2022

 • Optie toegevoegd om voorraadwijzigingen niet automatisch te boeken in de resultatenrekening

14 februari 2022

 • Mogelijkheid toegevoegd om interestwaarden te overschrijven

21 januari 2022

 • Liquidatiereserve bij de resultatenverwerking

12 januari 2022

 • Manuele aflossing van leningen
 • Voorraadwijzigingen automatisch verwerken via de balans en resultatenrekening

10 januari 2022

 • Nieuwe categorie investering: oprichtingskosten

7 januari 2022

 • Interest op leningen wordt nu op dagbasis berekend i.p.v. maandbasis

24 november 2021

 • Standaarddatum BTW voorschot Q4 aangepast

8 november 2021

 • Nieuwe workflow: Actuals vs Budget
  • vergelijken van budget cijfers uit het financieel plan met werkelijke cijfers

4 oktober 2021

 • Nieuwe pagina: 'Hypothesen vermogensmutatie'
  • kapitaalverhogingen en aanpassingen aan reserves

31 augustus 2021

 • Nieuwe pagina: 'Hypothesen resultaatverwerking'
  • winst toevoegen aan kapitaal, toevoegen aan reserves, uitkeren als dividend, tantièmes...
 • Plan opstellen tot 10 boekjaren i.p.v. 3 boekjaren

26 augustus 2021

 • Externe deskundige en Type vennootschap toegevoegd aan 'Beschijving van de activiteiten'

31 juli 2021

 • Optie toegevoegd om de Diensten en diverse goederen te sorteren

17 juli 2021

 • Datum algemene vergadering toegevoegd aan 'Beschijving van de activiteiten'
 • Standaardwaarde voor indexatie toegevoegd
 • Uitklapbare rekeningen in de balans en resultatenrekening
  • details bekijken van elke rekening

24 juni 2021

 • Nieuwe pagina: 'Wettelijk verslag'

10 april 2021

 • Optie toegevoegd om rekeningnummers te tonen aan Balans en Resultatenrekening

3 april 2021

 • Ondersteuning voor niet btw-plichtige vennootschappen toegevoegd

Was dit artikel nuttig?

Dat is fantastisch!

Hartelijk dank voor uw beoordeling

Sorry dat we u niet konden helpen

Hartelijk dank voor uw beoordeling

Laat ons weten hoe we dit artikel kunnen verbeteren!

Selecteer tenminste een van de redenen
CAPTCHA-verificatie is vereist.

Feedback verzonden

We stellen uw moeite op prijs en zullen proberen het artikel te verbeteren