Financieel plan

Gewijzigd op Tue, 02 Aug 2022 om 11:19 AM

18 april 2022

 • Optie toegevoegd om elke cel in de Balans, Resultatenrekening en Kasstroom aanpasbaar te maken

21 maart 2022

 • Optie toegevoegd om de datum aan te passen van inbreng in natura

9 maart 2022

 • Optie toegevoegd om voorraadwijzigingen niet automatisch te boeken in de resultatenrekening

14 februari 2022

 • Mogelijkheid toegevoegd om interestwaarden te overschrijven

21 januari 2022

 • Liquidatiereserve bij de resultatenverwerking

12 januari 2022

 • Manuele aflossing van leningen
 • Voorraadwijzigingen automatisch verwerken via de balans en resultatenrekening

10 januari 2022

 • Nieuwe categorie investering: oprichtingskosten

7 januari 2022

 • Interest op leningen wordt nu op dagbasis berekend i.p.v. maandbasis

24 november 2021

 • Standaarddatum BTW voorschot Q4 aangepast

8 november 2021

 • Nieuwe workflow: Actuals vs Budget
  • vergelijken van budget cijfers uit het financieel plan met werkelijke cijfers

4 oktober 2021

 • Nieuwe pagina: 'Hypothesen vermogensmutatie'
  • kapitaalverhogingen en aanpassingen aan reserves

31 augustus 2021

 • Nieuwe pagina: 'Hypothesen resultaatverwerking'
  • winst toevoegen aan kapitaal, toevoegen aan reserves, uitkeren als dividend, tantièmes...
 • Plan opstellen tot 10 boekjaren i.p.v. 3 boekjaren

26 augustus 2021

 • Externe deskundige en Type vennootschap toegevoegd aan 'Beschijving van de activiteiten'

31 juli 2021

 • Optie toegevoegd om de Diensten en diverse goederen te sorteren

17 juli 2021

 • Datum algemene vergadering toegevoegd aan 'Beschijving van de activiteiten'
 • Standaardwaarde voor indexatie toegevoegd
 • Uitklapbare rekeningen in de balans en resultatenrekening
  • details bekijken van elke rekening

24 juni 2021

 • Nieuwe pagina: 'Wettelijk verslag'

10 april 2021

 • Optie toegevoegd om rekeningnummers te tonen aan Balans en Resultatenrekening

3 april 2021

 • Ondersteuning voor niet btw-plichtige vennootschappen toegevoegd

Was dit artikel nuttig?

Dat is fantastisch!

Hartelijk dank voor uw beoordeling

Sorry dat we u niet konden helpen

Hartelijk dank voor uw beoordeling

Laat ons weten hoe we dit artikel kunnen verbeteren!

Selecteer tenminste een van de redenen

Feedback verzonden

We stellen uw moeite op prijs en zullen proberen het artikel te verbeteren